Landscapes, West coast of Sweden

Kustmotiv från Bohuslän

 

 

Stenholmarna, Hakefjord

    Granit

Snöholmens Fyr

Snöholmen

Viten

Lilla Brattön

Norums Holme

Klädesholmen

Porsholmen

Lindholmen

Bergavägen

Ängholmen

Norums Holme

Grysslingarna, Hakefjorden

 

Höviksnäs

Lilla Brattön

Låka

Höviksnäs

Hövik Strand

Stenungsön

Åskfront

Lilla Brattön